การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นฤมล ไชยชำนาญเวทย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546การศึกษาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการตรวจรักษา ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีพิจารณา ศรีวาจนะ; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; วัลลดา เล้ากอบกุล; บังอร สัตยวณิช; นฤมล ไชยชำนาญเวทย์, และอื่นๆ
2556การเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการระงับความรู้สึก (วางยาสลบ) โดยให้ข้อมูลก่อนการระงับความรู้สึก (วางยาสลบ) ในรูปแบบวิดีทัศน์ในผู้ป่วยหูหนวกเป็นใบ้กฤติน กิตติกรชัยชาญ; พัทยา จันทร์เสงี่ยม; นฤมล ไชยชำนาญเวทย์; เอกนาจ อาจธนกุล; นันทนา หอมสุข, และอื่นๆ
2557ผลของการประเมินก่อนการระงับความรู้สึกโดยใช้วีดีทัศน์ร่วมด้วยต่อความกังวลก่อนการผ่าตัดของผู้ป่วยที่มาผ่าตัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา.กฤติน กิตติกรชัยชาญ; พัทยา จันทร์เสงี่ยม; นฤมล ไชยชำนาญเวทย์; เอกนาจ อาจธนกุล; นันทนา หอมสุข, และอื่นๆ