การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นฤมล ชูชินปราการ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557กลยุทธ์การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่องเที่ยวของไทยนฤมล ชูชินปราการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2543การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ: ศึกษาเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกนฤมล ชูชินปราการ; พัชนี นนทศักดิ์; สุวรรธนา เทพจิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการธุรกิจ (Business Management) คณะการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา: กรณีศึกษา นิสิตระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่สี่และผู้ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกชานน ชลวัฒนะ; นฤมล ชูชินปราการ; เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว