การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและรณรงค์ทางการตลาดท่องเที่ยวและผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนาดย่อมในชุมชนอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดสุรัติ สุพิชญางกูร; พัชรินทร์ สุขผล; ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก; ดนัย ริสธานินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ของไทยต่อการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคใน สปป.ลาว กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก; ศิริญญา วิรุณราช; ดนัย คริสธานินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์