การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธีรัตม์ พิริยะพลิน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและอเมริกันที่มีความ สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรีกฤษณา โพธิสารัตนะ; สุพิชฌาย์ แสงทอง; จีระศักดิ์ รัตนวงษ์; ธีรัตม์ พิริยะพลิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555ความสัมพันธ์ของปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขันต่อความสามารถในการแข่งขัน และมิติทางวัฒนธรรมที่ส่งผลร่วมกับความสัมพันธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีธงชัย ศรีวรรธนะ; กฤษณา โพธิสารัตนะ; นพดล เดชประเสริฐ; กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์; วราภรณ์ วิสนานุศิษย์, และอื่นๆ
2558ผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; ธีรัตม์ พิริยะพลิน; นริศ เพ็ญโภไคย; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์