การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ณรงค์ พลีรักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การจัดทำแผนที่ลักษณะทางธรณีของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศณรงค์ พลีรักษ์; ดำรงชัย รอบรู้; สุพรรณ กาญจนธรรม; แก้ว นวลฉวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศ ความหนาแน่นของบ้านเรือนและอัตราการระบาด เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีจันทนีย์ บุญมามีพูล; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; ณรงค์ พลีรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การศึกษาโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในพื้นที่ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยณรงค์ พลีรักษ์; ปริญญา นาคปฐม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์; วิทยาลัยนานาชาติ
2564ต้นแบบการขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุทางถนนของรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขสมจิต พฤกษะริตานนท์; ณรงค์ชัย คุณปลื้ม; ณรงค์ พลีรักษ์; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2562“มโนรมย์” การปรับภูมิทัศน์สำหรับเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ณรงค์ พลีรักษ์; ปริญญา นาคปฐม; เยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยนานาชาติ
2557โครงการการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก: ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดณรงค์ พลีรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2555โครงการการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรีณรงค์ พลีรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวบูรพาทิศณรงค์ พลีรักษ์; พรรณิภา อนุรักษากรกุล; ธนภูมิ ปองเสงี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์