การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลไกการออกฤทธิ์ของโอมิพราโซลยับยั้งการดูดซึมแมกนีเซียมในลำไส้เล็กของหนูขาวเพศผู้สายพันธุ์ Sprague-dawleyณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559กลไกระดับเซลล์ของสภาวะกรดด้านโพรงลำไส้ลดการออกฤทธิ์ของโอมิพราโซลในการยับยั้งการดูดซึมแมกนีเซียมผ่านแผ่นเซลล์เยื่อบุลำไส้เพาะเลี้ยงคาโค-2ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2555บทบาทของ CaSR และ tight junction ในภาวะ Omeprazole ยับยั้งการขนส่งแมกนีเซียมแบบผ่านช่องระหว่างเซลล์ในแผ่นเซลล์เพาะเลี้ยง Caco-2.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562ผลของการให้สารประกอบฟีนอลิกที่สกัดจากสมุนไพรไทยต่อสมดุลแมกนีเซียม และการทำงานของลำไส้ในหนูขาวเพศผู้สายพันธุ์ Sprague-Dawley: เพื่อพัฒนาการรักษาทางเลือกในผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2553ภาวะปริมาณแมกนีเซียมในเลือดต่ำจากการได้รับโอมิพราโซลเป็นเวลานานณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2560อิทธิพลของโอมิพราโซลต่อการดูดซึมแมกนีเซียมในหนูขาวเพศผู้สายพันธุ์ Sprague-Dawleyณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์