การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชูตา บุญภักดี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2542การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของม้าน้ำในประเทศไทย โดยใช้ RFLPชูตา บุญภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน 16S rRNA เพื่อบ่งชี้ชนิดของฟองน้ำทะเลบางชนิดชูตา บุญภักดี; สุเมตต์ ปุจฉาการ; ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2551ลักษณะทางพันธุกรรมของปลาการ์ตูน (Amphiprion spp.) จากบริเวณหมู่เกาะแสมสาร: พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ชูตา บุญภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559โครงการการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนอินซูลินไลท์โกรทแฟคเตอร์วันของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris)ชูตา บุญภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558โครงการการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนอินซูลินไลท์โกรทแฟคเตอร์วันของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris)ชูตา บุญภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์