การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชมภูศักดิ์ พูลเกษ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ชมภูศักดิ์ พูลเกษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554การประเมินผลกระทบของสารไดออกซินในอากาศที่มีต่อสุขภาพในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ชมภูศักดิ์ พูลเกษ; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; นันทพร ภัทรพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558การศึกษาผลกระทบของสารไดออกซินในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบ ๆ วัด ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ชมภูศักดิ์ พูลเกษ; สิริประภา กลั่นกลิ่น; เอมอร ประจวบมอญ; ดวงใจ มาลัย, และอื่นๆ