การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชนากานต์ ลักษณะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การค้นหาและรูปแบบการแสดงออกของยีน Myo-inositol 1-Phosphate Synthase (MIPS) ในอ้อย (Saccharum offcinarum L.) ที่ได้รับสภาพเลียนแบบดินเค็มชนากานต์ ลักษณะ; สิทธิชัย จันทร์เปรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การบ่งชี้และแยกยีน Ca2+/H+antipoter (CAX) ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็มชนากานต์ ลักษณะ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2561การบ่งชี้และแยกยีน Ca2+/H+antipoter (CAX) ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็มชนากานต์ ลักษณะ; สนธิชัย จันทร์เปรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การพัฒนาเทคนิคการคัดเลือกเซลล์สำหรับอ้อยทนเค็มร่วมกับการใช้เทคนิคทางอณูวิทยาชนากานต์ ลักษณะ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2561การสำรวจ การโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารพิษ เพื่อใช้คัดเลือกสายพันธุ์สลอดที่มีสารพิษต่ำและการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชนากานต์ ลักษณะ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2561การสํารวจ อนุรักษ์ และพัฒนาพรรณไม้พื้นเมืองในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว สําหรับเป็นไม้ดอกไม้ประดับกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ; จักรพงษ์ รัตตะมณี; ชนากานต์ ลักษณะ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร