การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยองสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; เจนจิรา เจริญการไกร; อริสรา ฤทธิ์งาม; จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ผลของกระบวนการชุมชนต่อความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารและเจตคติต่อสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้านอาหาร ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; สุธีญา บัวสุวรรณ; จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์; นันท์มนัส บุญโล่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์