การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จอมใจ สุกใส

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562กลไกการตายแบบอะโพโทซิสโดยสารอนุพันธ์ของ Aeroplysinin-1 ต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูกอนงค์ ตีระวนิชพงศ์; ชำนาญ ภัตรพานิช; จันทรวรรณ แสงแข; จอมใจ สุกใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์, และอื่นๆ
2564การตรวจวัดกลูตาไธโอนด้วยคัลลอริเมตริกเซนเซอร์โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนไดนิวเคลียร์ของคอปเปอร์ (II) กับอินดิเคเตอร์ไพโรแกลลอล เรดสรายุทธ เวชสิทธิ์; จอมใจ สุกใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565การตรวจวัดกลูตาไธโอนด้วยคัลลอริเมตริกเซนเซอร์โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนไดนิวเคลียร์ของคอปเปอร์ (II) กับอินดิเคเตอร์ไพโรแกลลอล เรดจอมใจ สุกใส; สรายุทธ เวชสิทธิ์
2561การพัฒนาการตรวจวัดกรดอะมิโนฮิสทิดีนด้วยเทคนิคการถูกแทนที่ของอินดิเคเตอร์บนอุปกรณ์แบบกระดาษจอมใจ สุกใส; ยุภาพร สมีน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การสังเคราะห์ของเหลวไอออนที่อุณหภูมิห้องเอกรัฐ ศรีสุข; จอมใจ สุกใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การเตรียมสารประกอบโคออร์ดิเนชันของวานาเดียม (IV) แมงกานีส (III) โคบอลต์ (III) และคอปเปอร์ (II) กับลิแกนด์ประเภท Salen บนพื้นผิวของซิลิกาด้วยวิธี Sol-gel เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาออกซิเดชันของโอเลฟิน.จอมใจ สุกใส; อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564ชุดตรวจวัดคอปเปอร์ (II) ไอออนด้วยตาเปล่าบนวัสดุรองรับเซลลูโลสไทรอะซิเตทจอมใจ สุกใส; สรายุทธ เวชสิทธิ์
2552เคมีซุปราโมเลกุล : เซ็นเซอร์ทางเคมีจอมใจ สุกใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557เคโมโดซิมิเตอร์ชนิดใหมสำหรับการตรวจวัดไซยาไนด์ไอออนจอมใจ สุกใส; ธวัชชัย ตันฑุลานิ; สรายุทธ เวชสิทธิ์; มนูญ พิชิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561เซนเซอร์ตรวจวัดไอออนโลหะหนักในน้ำที่เตรียมจากวัสดุไฮบริดระหว่างพอลิ (ไวนิล แอลกอฮอล์) /ซิลิกาด้วยกระบวนการโซล-เจลธนิดา ตระกูลสุจริตโชค; จอมใจ สุกใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560เซ็นเซอร์ทางเคมีเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดไพโรฟอสเฟตแอนไอออนในอาหารทะเลแช่แข็งด้วยเทคนิคการถูกแทนที่ของอินดิเคเตอร์จอมใจ สุกใส; สรายุทธ เวชสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์