การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2008On the Geometric Approximation to the Pólya DistributionFaculty of Science; คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร; Kanint Teerapabolarn; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การแจกแจงทวินามทั่วไปและความสัมพันธ์กับการแจกแจงทวินามและการแจกแจงปัวซงคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ขอบเขตล่างและบนของความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ระหว่างฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของตัวแปรสุ่มทวินามนิเสธและตัวแปรสุ่มปัวซงคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของการประมาณการแจกแจงทวินามนิเสธด้วยการแจกแจงปัวซงคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร; พัชรี วงษ์เกษม; เสาวรส ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ตัวแบบ EOQ ที่มีสินค้าชำรุดและมีการลดราคาสินค้าแบบพิเศษคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ตัวแบบ EOQ ปรับปรุงที่มีสินค้าชํารุดและมีการขึ้นราคาสินค้าคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ตัวแบบ EOQ ภายใต้คาบเวลาของเครดิตการค้าขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อสินค้าและมีการขึ้นราคาสินค้าคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ตัวแบบสินค้าคงคลังของร้านค้าปลีกภายใต้คาบเวลาของเครดิตการค้าขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อสินค้าและมีการลดราคาสินค้าแบบพิเศษคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์