การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ขจัดภัย ทิพยผ่อง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2007การวิเคราะห์ปริมาณซัลลบูทามอลและเคลนบูเทรอลในเนื้อสุกรโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสมศักดิ์ ศิริไชย; ขจัดภัย ทิพยผ่อง; ณัฐพล รอดเรืองธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543การสังเคราะห์เตตระคิส (2 เมทธอกซี่ไอโซไซยาโน) คอปเปอร์ (I) ฟลูออโรโบเลต : รายงานการวิจัย The synthesis of tetrakis (2 methoxyisobutylisocyano)copper(I) fluorobrateขจัดภัย ทิพยผ่อง; สมรรถชัย สารถวัลย์แพศย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565วิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับการหาปริมาณของพาราเซตามอลและทรามาดอลพร้อมกันในยาเม็ดโดยใช้คอลัมน์โครโมลิท C18ขจัดภัย ทิพยผ่อง; สมศักดิ์ ศิริไชย