การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การจัดการสารสนเทศและการบริการสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกกุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552การจัดการสารสนเทศและการบริการสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกกุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตในสาขาบรรณาธิการทิพภา ปลีหะจินดา; กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์; ศุภรางศุ์ อินทรารุณ; ชิตาภา สุขพลำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตในสาขาบรรณาธิการทิพภา ปลีหะจินดา; ศุภรางศุ์ อินทรารุณ; ชิตาภา สุขพลำ; กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ดิจิทัล (Digital divide) ด้านการเมืองในชุมชนภาคตะวันออกกุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน และซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซกุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559ปัญหาและความต้องการของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับการใช้บริการและทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2547กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549ปัญหาและความต้องการของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับการใช้บริการและทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2547กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2551วิวัฒนาการบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า : รูปแบบบริการใหม่สำหรับห้องสมุดวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558สถานภาพและปัญหาแพลตฟอร์ม DSpace ที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน ในประเทศไทยใช้กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศในศตวรรษที่ ๒๑ ฉบับปรับปรุงแก้ไข (มิถุนายน ๒๕๔๖)กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์