การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2538การดื่มสุราของกลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษาในสถาบันศึกษาโรซาลี แคฟฟรีย์; สายใจ พัวพันธ์; กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ; พอล แคฟฟรีย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนามโนภาพแห่งตนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ; วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา; สายใจ พัวพันธ์; อุบล สาธิตะกร; อทิตยา พรชัยเกตุ, และอื่นๆ
2550ผลของการนวดต่ออาการปวดศีรษะแบบไมเกรนเเละความสุขสบายในผู้ป่วยโรคไมเกรนรจนา ปุณโณทก; กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ; นภาพร เอี่ยมละออ; นิพนธ์ วรเมธกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2534รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียน ในชนบทภาคอีสาน.เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; มณีรัตน์ ภาคธูป; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; วรรณี บรรเทิง; จุฬาลักษณ์ บารมี, และอื่นๆ