การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กิดาการ สายธนู

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่นำขึ้นบกในจังหวัดชลบุรี ด้วยแผนภูมิควบคุม CUSUMกิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การทำนายค่าปริมาณความเข้มข้นสูงสุดรายวันของก๊าซโอโซนที่ระดับพื้นผิวโลกด้วยตัวแบบการถดถอยส่วนประกอบหลักกิดาการ สายธนู; สมเกียรติ พันธ์ศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การทำนายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยการวิเคราะห์การจำแนกและข่ายงานระบบประสาทปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การประเมินค่าและการทำนายความเข้มข้นของโอโซนระดับพื้นดินในภาคตะวันออกของประเทศไทยกิดาการ สายธนู; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การประเมินค่าและการทำนายค่ารังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายวันในจังหวัด ชลบุรีด้วยตัวแบบข่ายงานระบบประสาทกิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคบาดทะยักและบาดทะยักในเด็กแรกเกิดด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์จตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; พจนา พจนวิชัยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพยากรณ์ผลผลิตอ้อยในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วย เทคนิค ANNจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การวัดและการระบุลักษณะแหล่งกำเนิดของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของประเทศไทยโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปรจตุรภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การสร้างตัวแบบทำนายการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทกิดาการ สายธนู; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกผลิตภัณฑ์สำหรับการควบคุมคุณภาพหลายตัวแปรระหว่างวิธีการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์และวิธีข่ายงานระบบประสาทปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์; กิดาการ สายธนู; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์