การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กชกร สังขชาติ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2535การศึกษาสภาพชุมชนในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อหาแนวทางในการจัดรูปแบบ ทางการศึกษานอกโรงเรียนวิณี ชิดเชิดวงศ์; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; สุจินดา ม่วงมี; กาญจนา มณีแสง; กชกร สังขชาติ, และอื่นๆ
2539ความคิดเห็นของผู้สูงอายุ และบุตรธิดาต่อการอยู่อาศัย ในสถานสงเคราะห์คนชรากับคุณค่าทางสังคมไทยกชกร สังขชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ความต้องการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; สุจินดา ม่วงมี; กชกร สังขชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548รูปแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุเกิน 100 ปี จังหวัดชลบุรีสมโภชน์ อเนกสุข; กชกร สังขชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์