การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อาภรณ์ ดีนาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 30 จากทั้งหมด 30 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอาภรณ์ ดีนาน; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ณันตร์ธภรณ์ อินถา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของการให้โปรแกรมอบอุ่นร่างกายต่ออุณหภูมิแกนและอาการหนาวสั่นในหญิงที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังสาธร หมื่นสกุล; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อาภรณ์ ดีนาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ผลของแผนการจำหน่ายแบบสหสาขาวิชาชีพต่อความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลระยองอาภรณ์ ดีนาน; วัลภา คุณทรงเกียรติ; นฤมล ปทุมารักษ์; นิ่มนวล ชูยิ่งสกุลทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ผลของโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงวริษา กันบัวลา; ณชนก เอียดสุย; อาภรณ์ ดีนาน
2549ผลของโปรแกรมการจัดการกับความปวดต่อระดับความปวดและความพึงพอใจในการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องอาภรณ์ ดีนาน; เขมารดี มาสิงบุญ; จิราภรณ์ สิงหเสนี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ภาวะอ้วนของวัยรุ่น: ประสบการณ์การป้องกันและควบคุมน้ำหนักเกินของวัยรุ่นและผู้ปกครองสงวน ธานี; อาภรณ์ ดีนาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ศึกษาผลของการให้โปรแกรมการเสริมสร้างความรักเพื่อพิทักษ์วัยรุ่นไทยจากสารเสพติดสงวน ธานี; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; อาภรณ์ ดีนาน; ชนัดดา แนบเกษร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555อาการที่พบบ่อยและการจัดการอาการผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาชนิดโคบอลท์อาภรณ์ ดีนาน; วริยา วชิราวัธน์; ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544เปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกำลังกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ระดับไขมันในเลือดและดัชนีมวลกายของวัยรุ่นไทย: ในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกอาภรณ์ ดีนาน; สงวน ธานี; วชิราภรณ์ สุมนวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555โปรแกรมการสร้างเสริมความรักเพื่อพิทักษ์วัยรุ่นไทยจากสารเสพติดสงวน ธานี; อาภรณ์ ดีนาน; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์