การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556คุณภาพบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปี 2545สุเนตร สุวรรณละออง; บุญเชิด หนูอิ่ม; สุธิดา แจ้งประจักษ์; เรวัต แสงสุริยงค์; สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์, และอื่นๆ