การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุชาติ เถาทอง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การจัดการวิธีการอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีท้องถิ่นบนเส้นทางนิราศเมืองแกลง บริเวณภาคตะวันออกตอนล่างสุชาติ เถาทอง; ประเสริฐ ศีลรัตนา; นพดล ใจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2550การศึกษาสำรวจเส้นทางสัญจรโบราณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2547การศึกษาเปรียบเทียบประติมากรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกตอนบนและภาคตะวันออกตอนล่างของไทยสุชาติ เถาทอง; นพดล ใจเจริญ; อรอนงค์ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2547การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การแกะสลักหินของท้องถิ่นภาคตะวันออกตอนล่างสุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2543การสำรวจและศึกษาแหล่งข้อมูลพื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคตะวันออก (ศิลปกรรม-ศิลปหัตถกรรม)สุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2548จิตรกรรมฝาผนังริมฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยสุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
2563รูปลักษณ์มนุษย์ การสะท้อนจินตภาพในมิติมุมมองเมืองอดิสรณ์ สมนึกแท่น; ภานุ สรวยสุวรรณ; สุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559ศาลเทพารักษ์: บทบาทและความเชื่อในวิถีชุมชนชาวน้ำบางปลาสร้อยสุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2546สถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 5 ในมณฑลการปกครองของภาคตะวันออกสุชาติ เถาทอง; ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; นพดล ใจเจริญ; อรอนงค์ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558สหบททางธรรมชาติ : รงควัตถุจากธรรมชาติโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสะอาด สู่การสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษาสุชาติ เถาทอง; บุญเสริม วัฒนกิจ; เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา; โกสุม สายใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์, และอื่นๆ