การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การบริหารจัดการเตรียมทีมฟุตบอลอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกสมโภชน์ อเนกสุข; วรวิทย์ มั่นพันธ์พาณิชย์; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2552การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัดไพรัตน์ วงษ์นาม; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; ประกิต พงษ์แสนยาธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2554ขวัญกำลังใจและความท้อถอยในการปฏิบัติงานของครูฝึกประจำฟิตเนสเซนเตอร์ในจังหวัดชลบุรีสมโภชน์ อเนกสุข; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; ณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก; ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์, และอื่นๆ
2552ความต้องการและการได้ตอบสนองของแฟนคลับในด้านการให้บริการของสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซีสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; กฤติญา เซ่งฮะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2552รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาเพื่อมวลชนในมหาวิทยาลัยไพฑูรย์ กันสิงห์; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2554รูปแบบการส่งเสริมการออกกําลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมโภชน์ อเนกสุข; มหิธร จิตตเกษม; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2553สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก 2008สมโภชน์ อเนกสุข; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2553โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสมาคมกีฬาจังหวัดเสรี ชัดแช้ม; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; ขจร ตรีโสภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, และอื่นๆ