การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สยาม ยิ้มศิริ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 62 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การศึกษาเส้นอัตลักษณ์ของน้ำมันดีเซลในทรายสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การอธิบายผลการทดสอบดินที่ได้จากห้องปฏิบัติการในด้าน bulk modulus และ shear modulus โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบ micromechanics modelสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การแตกของเม็ดดินของดินในภาคตะวันออกจากการทดสอบการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการสยาม ยิ้มศิริ; กษิณะ นันทสว่าง; บุรินทร์ โผนประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การใช้ตะกรันเหล็กโม่แทนหินธรรมชาติเพื่อเป็นวัสดุพื้นทางสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555การไหลซึมของน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าซโซฮอลผ่านชั้นใต้ดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การไหลซึมของน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าซโซฮอลผ่านชั้นใต้ดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554การไหลซึมของน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าซโซฮอลผ่านชั้นใต้ดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ (ปีที่ 1 ของโครงการ 3 ปี)สยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มชนิดปลายฝังในหินในเขตเมืองพัทยาสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561คุณสมบัติการบดอัดของดินที่มีอนุภาคใหญ่ปนสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551คุณสมบัติของดินในสภาพแช่น้ำที่ถูกปรับปรุงด้วยปูนขวาจากการทดสอบแบบแรงอัดไม่มีขอบเขตจำกัดสยาม ยิ้มศิริ; ศิริศักดิ์ จินดาพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550คุณสมบัติของดินในสภาพแช่น้ำที่ถูกปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์จากการทดสอบแบบเฉือนตรง.สยาม ยิ้มศิริ; ศิริศักดิ์ จินดาพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551ผลกระทบของการจัดเรียงตัวของอนุภาคดินต่อคุณสมบัติในการรับแรงเฉือนแบบระบายน้ำของทรายสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551ผลกระทบของการจัดเรียงตัวของอนุภาคดินต่อพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดของดินที่ขึ้นกับทิศทางสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559ผลกระทบของความชื้นในการบดอัดต่อกำลังรับแรงเฉือนของดินใน สภาพไม่อิ่มตัวด้วยน้ำสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558ผลกระทบของความชื้นในการบดอัดต่อกำลังรับแรงเฉือนของดินในสภาพไม่อิ่มตัวด้วยน้ำสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555พฤติกรรมของท่อที่ฝังลึกในดินทรายเมื่อเกิดการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์สยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554พฤติกรรมของท่อที่ฝังลึกในดินทรายเมื่อเกิดการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ (ปีที่ 1 ของโครงการ 2 ปี)สยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561พฤติกรรมระยะยาวของท่อฝังในคูที่ถมกลับด้วยทรายและก่อสร้างอยู่ ในดินเหนียวสําหรับสภาพดินในประเทศไทยสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554พฤติกรรมระยะยาวของท่อส่งน้ำชลประทานในพื้นที่ดินอ่อนสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561พฤติกรรมแอนไอโซโทรปี้ในระดับความเครียดต่ำและกลางของดินเหนียวกรุงเทพฯ ภายใต้สภาวะการยื ดตัวแบบไม่ระบายน้ำสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์