การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมศักดิ์ ศิริไชย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2008Rapid analysis of clenbuterol, salbutamol, procaterol, and fenoterol in pharmaceuticals and human urine by capillary electrophoresisสมศักดิ์ ศิริไชย; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547การพัฒนาแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีสไมโครชิพสำหรับงานวิเคราะห์ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อมสมศักดิ์ ศิริไชย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การวิเคราะห์ซูมาทริพแทนและอีลิทริพแทนโดยแคปปิลารีอิเลคโทรโฟรีซีสสมศักดิ์ ศิริไชย; สมศักดิ์ ศิริไชย; นพัช เข็มทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2007การวิเคราะห์ปริมาณซัลลบูทามอลและเคลนบูเทรอลในเนื้อสุกรโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสมศักดิ์ ศิริไชย; ขจัดภัย ทิพยผ่อง; ณัฐพล รอดเรืองธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การวิเคราะห์พาราเบนในเครื่องสำอางโดยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสสมศักดิ์ ศิริไชย; ขนิตฐา พงษ์สุมสุทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การหาปริมาณคลอซอกซาโซน อินโดเมธาซินและไอบูโปรเฟนในตัวอย่างยา โดยใช้โครโมลิท C18 เป็นคอลัมน์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงสมศักดิ์ ศิริไชย; ประกาย นาอุด; มวรุต ทาเชาว์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การหาปริมาณสังเคราะห์โดยมอนอลิท C18 HPLCสมศักดิ์ ศิริไชย; กฤษณพงค์ ทองทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565วิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับการหาปริมาณของพาราเซตามอลและทรามาดอลพร้อมกันในยาเม็ดโดยใช้คอลัมน์โครโมลิท C18ขจัดภัย ทิพยผ่อง; สมศักดิ์ ศิริไชย