การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง รุ่งนภา แซ่เอ็ง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 26 จากทั้งหมด 26 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การเตรียมเอริลไกล์โคไซด์เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านเบาหวานรุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเปลี่ยนโครงสร้างของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคปริทันต์รุ่งนภา แซ่เอ็ง; อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; จเร จรัสจรูญพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การเปลี่ยนโครงสร้างของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคปริทันต์รุ่งนภา แซ่เอ็ง; อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; จเร จรัสจรูญพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560วิธีการสังเคราะห์แบบสะอาดของสารลดแรงตึงผิวชนิดที่มี sugar-triazole เป็นองค์ประกอบโดยใช้ของเหลวไอออนิกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นตัวทำละลายและตัวเร่งปฏิกิริยาอุทัยวรรณ ศิริอ่อน; รุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุล Tabernaemontanaอนันต์ อธิพรชัย; รุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธนนไชยอรพรรณ ยอดสะอึ; นิรามัย ฝางกระโทก; ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์; รุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร, และอื่นๆ