การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ยุภาพร สมีน้อย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนาการตรวจวัดกรดอะมิโนฮิสทิดีนด้วยเทคนิคการถูกแทนที่ของอินดิเคเตอร์บนอุปกรณ์แบบกระดาษจอมใจ สุกใส; ยุภาพร สมีน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาวิธีดีพีพีเอชบนอุปกรณ์แบบกระดาษเพื่อการวิเคราะห์แบบรูปผลรวดเร็ว ของความสามารถการต้านอนุมูลอิสระในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยุภาพร สมีน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษสำหรับการวิเคราะห์แบบหลาย วิธีเพื่อการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแบบรู้ผลรวดเร็วในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยุภาพร สมีน้อย; อนันต์ อธิพรชัย
2560การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษสำหรับการวิเคราะห์แบบหลายวิธีเพื่อการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแบบรู้ผลรวดเร็วในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยุภาพร สมีน้อย; อนันต์ อธิพรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษเพื่อวิเคราะห์ปริมาณยาฆ่าแมลงในตัวอย่างอาหารทะเลแห้งโดยใช้อนุภาคนาโนซีเรียเป็นโพรบวัดสียุภาพร สมีน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557อุปกรณ์แบบกระดาษสำหรับวิเคราะห์แอลกอฮอล์โดยอาศัยการตรวจวัดทางเอนไซม์กนกวรรณ ฟีสันเทียะ; ยุภาพร สมีน้อย