การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ยุนี พงศ์จตุรวิทย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 27 จากทั้งหมด 27 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคหอบหืดนุจรี ไชยมงคล; ศิริวรรณ หุ่นท่าไม้; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อความสามารถในการดูแลบุตรที่มีภาวะชักจากไข้สูงบงกช นิลอ่อน; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรผู้ป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้างรัตนรัตน์ ธนเจริญชนันชัย; นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องนุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; วณิตา ขวัญสำราญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2542มหันตภัยจากการจับเด็กเขย่าอย่างรุนแรงยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขตภาคตะวันออกของประเทศ: ความชุก และการศึกษาติดตาม (ปีที่ 1)นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; ชรริน ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการศึกษาติดตาม (ระยะติดตามปีที่ 2)นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; ชรริน ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์