การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. คณะวิทยาศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2522การสำรวจเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารสดจากทะเลบัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. คณะวิทยาศาสตร์
2534การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเขากวาง บริเวณชายฝั่งทะเล ณ เขาสามมุข จังหวัดชลบุรีพรรณี เพชรยศ; กรรณิการ์ จาบถนอม; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. คณะวิทยาศาสตร์
2532อุบัติการและการแพร่กระจายของแบคทีเรียสกุล Vibrionaceae ในบริเวณหาดพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีนันทนา อรุณฤกษ์; บัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. คณะวิทยาศาสตร์