การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 72 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การศึกษาเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผาแหล่งจันทบุรีภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2547การศึกษาเปรียบเทียบประติมากรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกตอนบนและภาคตะวันออกตอนล่างของไทยสุชาติ เถาทอง; นพดล ใจเจริญ; อรอนงค์ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2547การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การแกะสลักหินของท้องถิ่นภาคตะวันออกตอนล่างสุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การสร้างอัตลักษณ์สี เพื่อใช้ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีมิยอง, ซอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2539การสำรวจนักดนตรีไทยในภาคตะวันออกชูชาติ พิณพาทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2543การสำรวจและศึกษาแหล่งข้อมูลพื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคตะวันออก (ศิลปกรรม-ศิลปหัตถกรรม)สุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2549การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยบูรพาสันติ อุดมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2556การอนุรักษ์เพลงละครร้องประเทิน มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีมิยอง ซอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2557การออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคลเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้”ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2553การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อการส่งออกตลาดยุโรปเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2554การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อการส่งออกตลาดเอเชียเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2554งานออกแบบมีเดียสามมิติเสมือนจริง ชุด "มุมมองที่แตกต่าง"โกวิทย์ ทะลิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2549ดนตรีจีนในพุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน บ้านทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีธนะรัชต์ อนุกูล; จันทนา คชประเสริฐ; กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกอาหารทะเลแห้งประเภทของขบเคี้ยวให้กับชุมชนหนองมน จังหวัดชลบุรีสุพิศ เสียงก้อง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563ถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสำปะหลัง เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ดูดซับกลิ่นเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2562ทรรศนะผ่านน้ำ สะท้อนบทกลอน สู่ชีวิตอธิวุธ งามนิสัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560นวัตกรรม แนวความคิด และวิธีการ การจำลองภาพเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ ของจิตรกรรม ฝาผนังในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรีชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2555นวัตกรรมการขึ้นรูปเครื่องประดับเงินที่มีความซับซ้อนจากนาโนซิลเวอร์เคลย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ทวีศักดิ์ จันทร์ดวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี