การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 413 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การทดสอบ triaxial test ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯที่มีการวัด load และ strain จากภายใน cellสยาม ยิ้มศิริ; วรรณวรางค์ รัตนานิคม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของโฟมยางธรรมชาติผสมวัสดุคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการเชิงเคมีความร้อนจากเปลือกทุเรียนพลวัตน์ เจริญธรขจรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับเซอร์โคเนียมออกไซต์และแลนทาเนียมออกไซต์สำหรับปฏิกิริยาคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรจิเนชันสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555การทดสอบประสิทธิภาพเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรน เมื่อใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตมาจากเอธานอลด้วยวิธีปฏิรูปด้วยไอน้ำเอกรัตน์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555การทดสอบประสิทธิภาพเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรน เมื่อใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตมาจากเอธานอลด้วยวิธีปฏิรูปด้วยไอน้ำเอกรัตน์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552การทดสอบหาความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวผสมในผงซักฟอกในสภาวะที่มีออกซิเจนวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การทำความเย็นฮาร์ดไดร์ฟวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การทำคอนกรีตบล็อกจากเถ้าก้นเตาวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552การทำนายการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์ทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การทำลายฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะในน้ำเสียจากผลิตยาของอุตสาหกรรมอาหารและยา โดยการประยุกใช้เทคโนโลยีแอดวานซ์ออกซิเดชั่น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาลักษณ์ ทิพยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การบำบัดน้ำเสียสีรีแอกทีฟสังเคราะห์โดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า ร่วมกับกระบวนการเฟนตันทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การบูรณาการภาพรวมของชุดการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของซัลโมเนลลาอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกอาลักษณ์ ทิพยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การบูรณาการภาพรวมของชุดการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของซัลโมเนลลาอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกอาลักษณ์ ทิพยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การปนเปื้อนของน้ำมันในชั้นทรายเนื้อเดียวที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำภายใต้ สภาวะระดับน้ำใต้ดินขึ้นลงสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การปนเปื้อนของน้ำมันในชั้นทรายเนื้อเดียวที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำภายใต้สภาวะระดับน้ำใต้ดินขึ้นลงสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การปนเปื้อนของน้ำมันในชั้นทรายเนื้อเดียวที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำภายใต้สภาวะระดับน้ำใต้ดินขึ้นลงสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การประมาณความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างสะพานจากสัญญาณความเร่งของยานพาหนะพัทรพงษ์ อาสนจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การประมาณพฤติกรรมการบดอัดและความแข็งแรงของดินที่ได้จากการบดอัดที่พลังงานในการบดอัดต่าง ๆสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การประยุกต์หลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนด้วยคอมพิวเตอร์.บรรหาญ ลิลา; รณรงค์ พลรัฐ; อดิศักดิ์ นาวเหนียว; อมรรัตน์ มีสง่า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การประยุกต์ใช้ข้อต่อคาน-เสาเหล็กประเภทลดหน้าตัดคานสำหรับรับแรงแผ่นดินไหว ในประเทศไทย: การวิเคราะห์และการทดสอบอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์