การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พูลศักดิ์ สหกิจพิจารณ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การสังเคราะห์สารลดแรงตึงผิวแบบมีประจุสำหรับใช้เป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาเคมีที่ใช้สารตั้งต้นหลายองค์ประกอบในขั้นตอนเดียว (ต่อเนื่อง)อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; พูลศักดิ์ สหกิจพิจารณ์; รุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การใช้ ionic liquid เป็นตัวทำละลายและตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์อนุพันธ์ของ C-glycosyl heteroaromatic derivativesอุทัยวรรณ ศิริอ่อน; พูลศักดิ์ สหกิจพิจารณ์; วราพงษ์ เสนาภักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การใช้ isonic liquid เป็นตัวทำละลายและตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับการสังเคราะห์อนุพันธ์ของ C-glycosyl heteroaromatic.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; ศักดิ์เกษม เกษมสุข; พัทธพล วัชรวิชานันท์; พูลศักดิ์ สหกิจพิจารณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์