การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บุญเลิศ ยองเพ็ชร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2554) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; สกุล อ้นมา; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; ประทุม อังกูรโลหิต; ขันทอง วิชาเดช, และอื่นๆ
2559การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี โดยใช้หลักไตรสิกขา.ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; บุญรอด บุญเกิด; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559พิธีกรรมศพของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรีบุญรอด บุญเกิด; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; นภัสวรรณ สุภาทิตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์