การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บุญรัตน์ ประทุมชาติ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 25 จากทั้งหมด 25 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547ผลของความเค็มน้ำ ชนิดอาหาร และสิ่งหลบซ่อนต่อการพัฒนาการ การเจริญเติบโตและการรอดตายของการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547ผลของความเค็มน้ำต่อขบวนการลอกคราบและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรเคมีของปูทะเล (Scylla serrata)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; พิชาญ สว่างวงศ์; Jorge Machado; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ผลของอุณหภูมิและความหนาแน่นของการลําเลียงลูกกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ลูกกุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon) และกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ระยะโพสลาวา ต่อการรอดตาย ความแข็งแรงและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำที่ใช้ลําเลียงบางประการบุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555วิธีที่เหมาะสมในการลำเลียงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ให้มีชีวิตแบบแห้งที่อุณหภูมิต่ำบุญรัตน์ ประทุมชาติ; กระสินธุ์ หังสพฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549แนวทางการกำจัดเพรียงถั่วงอกในเหงือกปูม้า (Portunus pelagicus) และปูทะเล (Scylla serrata)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; ปภาศิริ บาร์เนท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์