การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การพัฒนาแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สุพัชรินทร์ ปานอุทัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2554ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการฝึกสอนและการใช้แหล่งความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนในกีฬาบาสเกตบอลนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2549ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการกลัวความล้มเหลว การรับรู้ความสำคัญของการแข่งขัน และความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาเยาวชนนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ลัดดา พันธ์กำเนิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2545คุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เชิดชัย ชาญสมุทร; จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552ประสบการณ์การใช้จิตวิทยาการกีฬาของนักกีฬาโอลิมปิกไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สมโภชน์ อเนกสุข; ชูศักดิ์ พัฒนะมนตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2553ผลการฝึกไอเยนกะโยคะที่มีต่อความวิตกกังวลและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาแบดมินตันนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ขนิษฐา พงษ์ชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2551ผลการให้คำปรึกษาโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความเข้มแข็งทางจิตใจและความสามารถทางการกีฬานฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สมโภชน์ อเนกสุข; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, และอื่นๆ
2542ผลของการออกกำลังกายแบบปะฐะโยคะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ของภาวะความเครียดด้านร่างกายและจิตใจจิรกรณ์ ศิริประเสริฐ; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
2554ผลของการแทรกกิจกรรมทางกายที่มีต่อแรงจูงใจตามสถานการณ์ ความเชื่อมั่นตนเองเฉพาะด้าน และความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายตนเองนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; พรเทพ ราชรุจิทอง; สุรินทร์ นิยมางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2555ผลของสารหลอกที่มีต่อความคาดหวัง การให้คุณค่าทางการกีฬาและความสามารถในการยกน้ำหนักนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อภิญญา ดัชถุยาวัตร; วรรณ์ทนา พรหมสวย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2555อิทธิพลของการรับรู้ประโยชน์ อุปสรรค ความสามารถแห่งตน ต่อความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพ และความสามารถทางกาย ของนักกีฬาบาดเจ็บระดับความรุนแรงปานกลางนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สายสมร เดชคง; บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ; อัญชลี สุขในสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2549อิทธิพลของลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษาคุณัตว์ พิธพรชชัยกุล; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2552แหล่งและวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองทางการกีฬา : จากทฤษฎีความเชื่อมั่นในตนเองทางการกีฬาของนักกีฬาทีมชาติไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สมโภชน์ อเนกสุข; วิมลมาศ ประชากุล; พิชิต เมืองนาโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์, และอื่นๆ