การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นพดล เดชประเสริฐ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกนายทหารฝ่ายการเงินที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่นิติศักดิ์ เชื่อมวราศาสตร์; นพดล เดชประเสริฐ
2555การมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของพนักงานบริษัทปิโตรเคมีในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองกฤษณา โพธิสารัตนะ; นพดล เดชประเสริฐ; พรชัย กิจวิมลตระกูล; พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์; กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์, และอื่นๆ
2555ความสัมพันธ์ของปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขันต่อความสามารถในการแข่งขัน และมิติทางวัฒนธรรมที่ส่งผลร่วมกับความสัมพันธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีธงชัย ศรีวรรธนะ; กฤษณา โพธิสารัตนะ; นพดล เดชประเสริฐ; กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์; วราภรณ์ วิสนานุศิษย์, และอื่นๆ
2556ประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ: ประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)สาวิตรี บิณฑสันต์; สุชนนี เมธิโยธิน; ปัทมนันท์ หิรัญธีรวัฒน์; นพดล เดชประเสริฐ; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์