การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธนานันต์ มีชูทรัพย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการในมุมมองของผู้รับบริการและผู้ให้บริการของธนาคารกรุงไทยในจังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; กิตติมดี ตะเคียนทอง; ภูวรินทร์ นิลรังษี; ธนานันต์ มีชูทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วรวรรณ จิรไกรศิริ; ธนานันต์ มีชูทรัพย์; ฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ; เกียรตินิยม คุณติสุข; ชำนาญ งามมณีอุดม, และอื่นๆ