การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ดำรัส อ่อนเฉวียง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาจีนกลาง เรื่อง พินอิน ด้วยกูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พิมพ์วิภา มะลิลัย; ดำรัส อ่อนเฉวียง; สุขมิตร กอมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพเรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft excel สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ศุภนันท์ ทับท่าช้าง; ดวงพร ธรรมะ; ดำรัส อ่อนเฉวียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาวิทยาลัยบูรพาดำรัส อ่อนเฉวียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์