DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย (ภาคตะวันออก)"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย (ภาคตะวันออก)"

Sort by: Order: Results:

  • ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
    การเกิดขึ้นของสถาบันในระบอบประชาธิปไตยมักมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การขยายตัวทางเศรษฐกิจช่วยเพิ่มจํานวนแรงงานที่มีการศึกษาสูงในภาคการผลิตที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นผ่านการเลื ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account