DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "ทัศนีย์ ทานตวณิช"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "ทัศนีย์ ทานตวณิช"

Sort by: Order: Results:

  • ทัศนีย์ ทานตวณิช (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
    การวิจัยเรื่อง “ข้อผิดพลาดในการเขียนเชิงวิชาการของนิสิตวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา” เป็นการวิจัยเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อผิดพลาดด้านเนื้อหาการใช้ภาษาไทย และรูปแบบในการเขียนเชิงวิชาการของนิสิตวิชาเอกภาษาไทย ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account