DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "กรดไขมัน"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "กรดไขมัน"

Sort by: Order: Results:

  • สมถวิล จริตควร; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; วิภูษิต มัณฑะจิตร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546)
    ได้ทำการคัดแยกจุลินทรีย์ทะเลจากตัวอย่างน้ำบริเวณแนวปะการังจากเกาะมันใน จังหวัดระยอง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจากตัวอย่างใบหญ้าทะเล จากอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี อ่าวมะขามป้อม จังหวัดระยอง ...
  • อุมาพร ทาไธสง; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554)
    จากการทดสอบประสิทธิภาพของกรดไขมันที่แยกได้จากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย จำนวน 6 ชนิด ด้วยวิธี Disc diffusion พบว่ากรดไขมัน (ความเข้มข้น 50% v/v ปริมาตร 20 ไมโครลิตร) สามารถยับยั้งการเจริญของ ...
  • อุมาพร ทาไธสง; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554)
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพของกรดไขมันที่แยกได้จากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียจำนวน 6 ชนิด ซึ่งได้แก่ Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account