DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองกุล"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองกุล"

Sort by: Order: Results:

  • วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองกุล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548)
    ในปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งกุลาดำได้มีการเลี้ยงอย่างกว้างขวางและมีการปล่อยน้ำทิ้งจากฟาร์มกุ้งในปริมาณที่มากลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการบำบัดน้ำทิ้งเหล่านั้นก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account