DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กฤษนัยน์ เจริญจิตร"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กฤษนัยน์ เจริญจิตร"

Sort by: Order: Results:

  • จันทิมา ปิยะพงษ์; เบญจวรรณ ชิวปรีชา; กฤษนัยน์ เจริญจิตร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562)
    แผนงานวิจัยนี้เป็นแผนงานที่ ศึกษานิเวศบริการของนาข้าวเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครนายก ประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย ประกอบด้วย 1. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามพื้นที่นา ข้าวเกษตรอินทรีย์ภายใต้แนวคิดนิเวศบริการโดยประยุก ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account