DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "มานิต เทพปฏิมาพร"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "มานิต เทพปฏิมาพร"

Sort by: Order: Results:

  • มานิต เทพปฏิมาพร (คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563)
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยรูปแบบระบำจากแหล่งโบราณ สถานที่สำคัญในจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารผลงา ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account