DSpace Repository

อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่าง การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลที่ส่งผลต่อศักยภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account