DSpace Repository

ผลกระทบของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว 2553 ต่อชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายซูแซนเทลลี่ (Symbiodinium spp.) ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการังอ่อนสกุล Sinularia

Show simple item record

dc.contributor.author ทรรศิน ปณิธานะรักษ์
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:04:23Z
dc.date.available 2019-03-25T09:04:23Z
dc.date.issued 2556
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1280
dc.description.abstract ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. 2553 ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณแนวปะการังของทะเลอันดามันและอ่าวไทย การฟอกขาว คือกระบวนการที่การอยู่อาศัยร่วมกันระหว่างปะการังเจ้าบ้านและสาหร่ายซูแซนเทลลี่ (dinoflagellate ในสกุล Symbiosdinium) ยุติลง การอยู่อาศัยร่วมกันระหว่างสาหร่าย Symbiodinium กับปะการัง มีความสำคัญต่อผลการผลิต การอยู่รอด และความสำเร็จในเชิงวิวัฒนาการของปะการังสาหร่าย symbiodinium ที่เกี่ยวข้องกับปะการังเจ้าบ้านจำแนกได้ 6 clade ตามความแตกต่างทางพันธุกรรม สาหร่ายแต่ละ clade มีการตอบสนองต่อความผันแปรของสิ่งแวดล้องระบบนิเวศ และสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันไป ส่งผลต่อความยืดหยุ่นของปะการังต่ออุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและการฟอกขาว การศึกษานี้เป้นการสำรวจภาคสนามครั้งแรกถึงการเปลี่ยนแปลงของประชาคมสาหร่าย Symbiodinium ในอ่าวไทย เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 2 ปี ซึ่งร่วมช่วงเวลาของการเกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 การตรวจสอบ clade และความหลากหลายของสาหร่าย Symbiodinium ที่อาศัยอยู่ในปะการังอ่อนสกุล Sinularia ใช้การวิเคราะห์ความผันแปรของยีน ribosomal large subunit 23S Domain V ในคลอโรพลาสต์ จากตัวอย่่างปะการังอ่อนสกุล Sinularia จำนวน 69 ตัวอย่่าง ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างบริเวณเกาะจระเข้และหมู่เกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใน 2 ช่วงเวลา คือ ก่อน (พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึง มกราคม พ.ศ. 2553, n=45) และหลัง (พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 n= 24) ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของประชาคมสาหร่าย Symibiodinium หลังปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวโดยก่อนหน้าการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว สาหร่าย Symbiodinium clade D ส่วนใหญ่ตรวจพบจากบริเวณเกาะจระเข้ และ clade C พบเป้นชนิดเด่นบริเวณหมู่เกาะจวง ตรงกันข้ามกับผลการศึกษาหลังการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่พบเฉพาะ clade D จากทั้งเกาะจระเข้และหมู่เกาะจวง th_TH
dc.description.sponsorship ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาลป มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 en
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject ปะการังฟอกขาว th_TH
dc.subject พันธุกรรม th_TH
dc.subject สาหร่าย th_TH
dc.subject สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา th_TH
dc.title ผลกระทบของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว 2553 ต่อชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายซูแซนเทลลี่ (Symbiodinium spp.) ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการังอ่อนสกุล Sinularia th_TH
dc.type Research th_TH
dc.year 2556
dc.description.abstractalternative Mass coral bleaching event in South East Asian countries in 2010 caused a severe damage on reef dwellers in the coast of the Andaman Sea and the Gulf of Thailand. Bleaching is a process where the symbiosis between corals and zooxanthellae (dinoflagellates of the genus Symbiodinium) breaks down. The symbiosis between Symbiodinium and corals is essential to the productivity, survival and success of corals. Symbiodinium associated with coral hosts is classified into six genetically distinct clades. Each clade possesses unique environmental, ecological and geographoc variations, influencing the resilience of corals to elevated temperatures and bleaching. This study was the first field observation of changes in Symbiodinium communities in the Gulf of Thailand over two years including a natural bleaching event in April 2010. Phylogenetic clades and diversity of Symbiodinium inhabiting soft corals of the genus Sinularia were investigated using the analysis of chloroplast gene sequence variation at the ribosomal large subunit 23S Domain V. Sixty nine Sinularia samples were obtained from two sampling sites of Jorake and Juang lslands (Sattahip, Chonburi Province) during, two sampling periods: before (November 2008- January 2010, n=45) and after (November 2010, n=24) the 2010 coral bleaching event. The results revealed a signidicant change in Symbiodinium community after the bleaching event. Before the bleaching event, most of Symbiodinium clade D was detected from Jorake lsland while clade C was dominant in Juang lslands. In contrast, after the bleaching event,only clade D was identified from bothsampling sites. en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account