กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3168
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorบัญญัติ สุขศรีงาม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:20Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:20Z
dc.date.issued2542
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3168
dc.language.isothth_TH
dc.subjectสตรี - - ไต้หวัน ไต้หวัน - - ประชากรth_TH
dc.subjectไต้หวัน - - ภาวะสังคมth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleผู้หญิงไต้หวันกับปัญหาประชากรth_TH
dc.title.alternativeChina with demographic problem
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume7
dc.year2542
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page43-45.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p43-45.pdf2.96 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น