กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2663
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSiam Yimsiri
dc.contributor.authorWanwarang Ratannaikom
dc.contributor.otherFaculty of Engineering
dc.date.accessioned2019-03-25T09:18:44Z
dc.date.available2019-03-25T09:18:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2663
dc.description.abstractThis paper presents an experimental investigation on the failure criterion and plastic potential of Bangkok Clay in π-plane. The results of undrained torsional shear hollow cylinder test on undisturbed Bangkok Clay specimens with various principal stress directions and magnitudes of intermediate principal stress are presented.The obtained stress-strain behaviors show clear evidences of anisotropic characteristics of Bangkok Clay. Both failure criterion and plastic potential of Bangkok Clay in π-plane are found to be isotropic and of circular shape which implies a Drucker-Prager type and associated flow rule.en
dc.language.isoenth_TH
dc.subjectBangkok Clay.th_TH
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.titleInvestigation of failure criterion and plastic potenial of Bangkok clay in π-pleane by torsional shear hollow cylinder apparatusen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.year2013
dc.journalAdvances in Geotechnical Infrastructure.
dc.page461-466.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น