กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2628
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSiam Yimsiri
dc.contributor.authorSoga, K
dc.contributor.otherFaculty of Engineering
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:10Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:10Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2628
dc.language.isoength_TH
dc.subjectAnisotropyen
dc.subjectConstitutive relationsen
dc.subjectelasticityen
dc.subjectLaboratory testsen
dc.subjectStiffnessen
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.titleCross-anisotropic elastic parameters of two natural stiff claysen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue9
dc.volume61
dc.year2011
dc.journalGe´otechnique
dc.page809-814.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น