กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2626
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorFumihiko Fukuda
dc.contributor.authorWanwarang Ratananikom
dc.contributor.authorSiam Yimsiri
dc.contributor.authorSuched Likitlersuang
dc.contributor.otherFaculty of Engineering
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:09Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2626
dc.description.abstractThis paper presents an experimental investigation on the failure surface and plastic potential in deviatoric plane of Bangkok Clay. The results of torsional shear hollow cylinder and triaxial tests with various principal stress directions and magnitudes of intermediate principal stress on undisturbed Bangkok Clay specimens are presented. The obtained stress-strain behaviors assert clear evidences of anisotropic characteristics of Bangkok Clay. Both failure surface and plastic potential in deviatoric plane of Bangkok Clay are demonstrated as isotropic and of circular shape (Drucker-Prager type) which implies an associated flow rule. Concerning the behavior of Bangkok Clay found from this study, the discussions on the effects of employed constitutive modeling approach on the resulting numerical analysis are made.th_TH
dc.language.isoeng
dc.subjectAnisotropyen
dc.subjectClayen
dc.subjectFailure surfaceen
dc.subjectPlastic potentialen
dc.subjectTorsional shearen
dc.subjectUndrained behavioren
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.titleFailure surface and plastic potential in deviatoric plane of Bangkok Clayen
dc.typeบทความวารสาร
dc.volume256-259.
dc.year2013
dc.journalApplied Mechanics and Materials.
dc.page256-260.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น