กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2626
ชื่อเรื่อง: Failure surface and plastic potential in deviatoric plane of Bangkok Clay
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Fumihiko Fukuda
Wanwarang Ratananikom
Siam Yimsiri
Suched Likitlersuang
Faculty of Engineering
คำสำคัญ: Anisotropy
Clay
Failure surface
Plastic potential
Torsional shear
Undrained behavior
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: This paper presents an experimental investigation on the failure surface and plastic potential in deviatoric plane of Bangkok Clay. The results of torsional shear hollow cylinder and triaxial tests with various principal stress directions and magnitudes of intermediate principal stress on undisturbed Bangkok Clay specimens are presented. The obtained stress-strain behaviors assert clear evidences of anisotropic characteristics of Bangkok Clay. Both failure surface and plastic potential in deviatoric plane of Bangkok Clay are demonstrated as isotropic and of circular shape (Drucker-Prager type) which implies an associated flow rule. Concerning the behavior of Bangkok Clay found from this study, the discussions on the effects of employed constitutive modeling approach on the resulting numerical analysis are made.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2626
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น