กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2625
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSuwasan Sudsaeng
dc.contributor.authorSiam Yimsiri
dc.contributor.authorSuched Likitlersuang
dc.contributor.otherFaculty of Engineering
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:09Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2625
dc.description.abstractAbstract. This research investigates the relationship between optical density and liquid saturations in unsaturated sand using multispectral image analysis technique. The tested liquids are water, diesel, and parafin liquid. The experiments are performed on two-fluid phase systems (water-air, diesel-air, and parafin liquid-air) and three-fluid phase systems (diesel-water-air and parafin liquid-water-air). Water is dyed with Brilliant Blue FCF, whereas diesel and parafin liquid are dyed with Red Sudan III. Using consumer-grade digital cameras, two images of sand specimens with various liquid saturations are taken with two different band-pass filters. The analysis results show that, for the sand and investigated fluids, the optical density defined for the reflected luminous intensity is a linear function of the degrees of fluid saturation for each spectral band and for any two- and three-fluid phase systemsen
dc.language.isoeng
dc.subjectImage analysis
dc.subjectImmiscible fluid
dc.subjectLiquid saturation
dc.subjectOptical density
dc.subjectUnsaturated sand
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
dc.titleAssessment of liquid saturations in sand by image analysis.en
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.volume256-259
dc.year2013
dc.journalApplied Mechanics and Materials
dc.page494-498.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น